ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Απολογισμός Διημερίδας: Η πρόκληση της ανοικτής εκπαίδευσης Η επόμενη μέρα 30-31 Μαΐου 2020

Στις 29-31 Μαΐου διοργανώθηκε από την ΕΕΛΛΑΚ, η Διημερίδα ( https://elearnconf.dev.ellak.gr/ ) με τίτλο:Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: η επόμενη μέρα. Η πρόκληση της ανοιχτής εκπαίδευσης”. Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, ενώ στη συνδιοργάνωση συμμετείχαν η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) καθώς και Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα από όλη την Ελλάδα, η εκπαιδευτική κοινότητα eTwinning και η εκπαιδευτική κοινότητα Scientix.

Η θεματολογία της διημερίδας κάλυψε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης ενώ το πρόγραμμα περιελάμβανε 5 συνεδρίες και 19 εργαστήρια που πραγματοποιούνταν παράλληλα σε 3 διαφορετικές εικονικές αίθουσες.  Η διημερίδα συμπεριλάμβανε την Ολομέλεια το Σάββατο 30/5 με χαιρετισμούς και επίσημους προσκεκλημένους ομιλητές σε ένα κανάλι μετάδοσης, 3 διαδοχικά θέματα στρογγυλής τράπεζας σε ένα κανάλι μετάδοσης (παράλληλα με 2 συνεδρίες εισηγήσεων/εργαστηρίων)  σε ένα κανάλι μετάδοσης την Κυριακή 31/5, 2 Παράλληλες συνεδρίες/εργαστήρια/εισηγήσεις σε δύο κανάλια μετάδοσης την Κυριακή 31/5 και τέλος έκλεισε με ένα στρόγγυλό τραπέζι ολομέλειας όπου συζητήθηκαν οι εργασίες των δύο ημερών, προτάσεις, προβληματισμοί και συμπεράσματα τα οποία συνοψίζονται σε

 • Στήριξη της Δημόσιας εκπαίδευσης και των  Δημόσιων υποδομών – Δημόσιων Δικτύων
 • Αξιοποίηση των ανοιχτών  προτύπων στην εκπαίδευση, ανοικτά σχολεία σε ανοικτές κοινωνίες, υποστήριξη των ανοιχτών  τεχνολογιών και της δημιουργίας και χρήσης ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων.
 • Υποστήριξη των κοινοτήτων μάθησης και επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών που ενισχύουν την ομότιμη μάθηση (peer learning), σημαντικός ρόλος των κοινοτήτων αυτών eTwinning, Scientix, Facebook εξ αποστάσεως κοινότητα.
 • Είναι μεγάλη ευκαιρία για διαρθρωτικές αλλαγές που αφορούν στην ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων των  εκπαιδευτικών, τη παιδαγωγική χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών, τον επαναπροσδιορισμό της λειτουργίας και της οργάνωσης του σχολείου ώστε να μπορεί να υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε θέματα που αφορούν την αναδιοργάνωση της σχολικής δραστηριότητας, τη διατήρηση του συνδεσμου της παιδαγωγικής ομάδας (εκπ/κού-μαθητή), νέες μεθοδολογίες εξέτασης on line με κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους, αναβάθμιση του ρόλου των εκπαιδευτικών πληροφορικής στο σχολείο (πρόσβαση στα εργαλεία, συμμόρφωση με τον GDPR κλπ), επαναπροσδιορισμός της αλληλεπίδρασης σχολείου γονέων (ειδικά στη περίπτωση των μαθητών δημοτικού), υποστήριξη μαθητών σε κίνδυνο, αποφυγή σχολικής διαρροής, ζητήματα ένταξης των μαθητών, προετοιμασία των μικρών κυρίως μαθητών πως να μάθουν on-line και πώς να το κάνουν και πως να αξιολογούν σχετικούς κινδύνους.
 • Καταγραφή και αξιολόγηση των μαθημάτων που αποκτήθηκαν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε κάθε χώρα – και να υποστηριχθεί η ανταλλαγή καλών πολιτικών που αναπτύχθηκαν.
 • Να ακουστούν οι απόψεις των μαθητών, των γονέων και κυρίως των εκπαιδευτικών που στο σύνολό τους κατάφεραν να στηρίξουν την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζοντας νέους ρόλους πέραν του εκπαιδευτικού έργου, όπως ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών και διατήρηση της συνοχής της ομάδας τάξης. Οι εκπαιδευτικοί στήριξαν την εξ αποστάσεως με προσωπικές αναζητήσεις, αυτομόρφωση και φιλότιμο, χωρίς να έχουν προηγούμενη εμπειρία (με εξαίρεση αυτούς που συμμετείχαν υα προηγούμενα χρόνια σε κοινότητες μάθησης). Θετικό στοιχείο στην επιτυχία της εξ αποστάσεως αποτέλεσε η συνεργασία και η αλληλεγγύη που έδειξαν μεταξύ τους οι εκπαιδευτικοί στην κοινή αυτή προσπάθεια.
 • Ανάγκη διερεύνησης της παιδαγωγικής, κοινωνικής και θεσμικής διάστασης των τεχνολογικών μέσων, με την προτροπή: «Να μην αφήσουμε το ψηφιακό χάσμα να γίνει μαθησιακό χάσμα»
 • Δημιουργία νέων καινοτόμων πρακτικών  διδακτικής προσέγγισης και νέων προγραμμάτων ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για εκπαιδευτικούς και τη διοίκηση των σχολείων.
 • Ο πιο σημαντικός ρόλος στην εκπαίδευση είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού για αυτό οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι στην καρδιά της αλλαγής του σχολείου, καινοτόμοι και ερευνητές, να προσαρμόζονται στις γρήγορες αλλαγές στην ψηφιακή τεχνολογία και στις ανάγκες των μαθητών, ενορχηστρωτές των μαθησιακών διαδικασιών, ειδικοί αναλυτές δεδομένων (νέα αξιολόγηση και νέες προσεγγίσεις), υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση με συνομηλίκους, εμπνευστές των μαθητών τους.
 • Ευκαιρία και ελπίδα για περιορισμό του αποκλεισμού, και ανάπτυξης ίσων ευκαιριών στη μάθηση και τη προσβασιμότητα μέσα από ειδικά προγράμματα στήριξης των οικογενειών.
 • Η αξιοποίηση των tablets και των κινητών τηλεφώνων, Bring Your Own Device 
 • Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν αντικαθιστά την δια ζώσης, αλλά μετά την κρίση θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που θα την βοηθά και θα την συμπληρώνει
 • Η εκπαίδευση στο μέλλον θα αντιμετωπίσει  προκλήσεις όπως τη ραγδαία ανάπτυξη των δεδομένων, την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, τις εταιρικές επιρροές στις κυβερνήσεις και τον τύπο, την πολυπλοκότητα διαφόρων θεμάτων που θα είναι δύσκολο να κατανοήσουμε, τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου ακόμα και της ύπαρξης των πανεπιστημίων.
 • Σημαντικός ο ρόλος των ανοικτών τεχνολογιών καθώς μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/φοιτητές σε κάθε πεδίο της επιστήμης να δουλέψουν και να μάθουν μαζί, επιτρέπουν σε κυβερνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς να κατέχουν και να διαχειρίζονται οι ίδιοι τις υποδομές τους ενώ μπορούν να στηρίξουν τη ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης που στη σύγχρονη εποχή απαιτεί συνεχή προσαρμογή και συνεργασία.
 • Ανάγκη για για την οικοδόμηση ενός παγκόσμιου ομοσπονδιακού εκπαιδευτικού νέφους, τη βελτίωση της ολοκλήρωσης και της διαλειτουργικότητας των ανοιχτών εργαλείων, τη παροχή βοήθειας στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς για να μάθουν και να αλλάξουν.
 • Ανάγκη αλλαγής και προσαρμογής του μοντέλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Διαβάστε τον πλήρη απολογισμό της διημερίδας εδώ

Leave a Comment