ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σε αυτό τον κατάλογο παρουσιάζονται οι ανοιχτές τεχνολογίες και το ανοιχτό λογισμικό που χρησιμοποιείται στην ακαδημαϊκή-ερευνητική κοινότητα,σύμφωνα με τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο του https://edu-quest.ellak.gr/.

Στόχος του καταλόγου, είναι να καταγραφούν όλα τα έργα ανοιχτού λογισμικού, ανοιχτών τεχνολογιών και περιεχομένου που χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για να δημιουργηθεί ένα μητρώο ανοιχτότητας που θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα συνεργασίας και δημοσιότητας έργων και καλών πρακτικών.

Όσα μέλη της ακαδημαϊκής - ερευνητικής κοινότητας, φοιτητές, διδάσκοντες, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό, που χρησιμοποιούν ή και δημιουργούν ανοιχτό λογισμικό, ανοιχτές τεχνολογίες ή/και ανοιχτό περιεχόμενο στο ίδρυμα τους, μπορούν να εμπλουτίσουν τον κατάλογο , συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο στο https://edu-quest.ellak.gr/

Ταξινόμηση κατά:
619 εγγραφές ικανοποιούν τις τρέχουσες παραμέτρους αναζήτησης:
MySQL
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
URL: click here
Javascript
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
URL: click here
Apache Tomcat
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
URL: click here
Εθνικός Θησαυρός για την Ελληνική Γλώσσα, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μάθημα: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ
URL: click here
Σώμα Ελληνικών Κειμένων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μάθημα: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ
URL: click here
Σώμα Ελληνικών Κειμένων
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μάθημα: ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ
URL: click here
Εθνικός Θησαυρός για την Ελληνική Γλώσσα, Ινστιτούτο Επεξερασίας του Λόγου
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μάθημα: ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ
URL: click here
OpenFoam
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μάθημα: ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι
URL: click here
libreoffice
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
URL: click here
R
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
URL: click here
maxima
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
URL: click here
libreoffice
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μάθημα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
URL: click here
MySQL
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μάθημα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
URL: click here
R
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μάθημα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
URL: click here
R
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μάθημα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
URL: click here
code bloacks
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μάθημα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
URL: click here
R
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μάθημα: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
URL: click here
octave
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μάθημα: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
URL: click here
Latex
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μάθημα: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
URL: click here
Learning Managemente System
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μάθημα: ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
URL: click here
Video platform
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μάθημα: ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
URL: click here
GiD+OpenSees Interface
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μάθημα: ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
URL: click here
OrangeHRM
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
Ανοιχτό Περιεχόμενο
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ
URL: click here
https://eclass.aegean.gr/
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Μάθημα: ΠΑ/Σ: ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
URL: click here
https://eclass.aegean.gr/
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Μάθημα: ΠΑ/Σ: ΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
URL: click here
Ανοιχτό Ακαδημαϊκό Μάθημα
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: Νοσηλευτικής
Μάθημα: Νοσηλευτική Ψυχικής Υγεία ς- Νευρολογική Νοσηλευτική
URL: click here
GRASS GIS
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
URL: click here
GeoServer
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
URL: click here
SNAP
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
URL: click here

ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  • Για να κατεβάσετε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου ως Ανοιχτά Δεδομένα υπό μορφή αρχείου csv, εγγραφειτε στο site της ΕΕΛΛΑΚ.
  • Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο κάνοντας κλικ εδώ.