ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κάλεσμα για Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), στο πλαίσιο των δράσεων του για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν τις ανοιχτές τεχνολογίες αναζητά συνεργάτες για την παραγωγή ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού, όλο το εκπαιδευτικό υλικό θα διατίθεται με άδεια CC-BY-SA. Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να διαμορφωθεί στην πλατφόρμα moodle και συγκεκριμένα στο elearn.dev.ellak.gr

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτών τόσο για την παρακολούθηση των μαθημάτων με τη φυσική παρουσία εκπαιδευτών όσο και για την παρακολούθηση των μαθημάτων σε επόμενο χρόνο χωρίς τη φυσική παρουσία εκπαιδευτών (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).

Το εκπαιδευτικό υλικό αφορά τα παρακάτω μαθήματα:

  • Introduction to 3D printing, robotics and IoT applications  – Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 24 ωρών στα αγγλικά για μαθητές 15 – 18 ετών.
  • Introductory Python programming – Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 24 ωρών στα αγγλικά για μαθητές 15 – 18 ετών.
  • Use of LibreOffice for an office automation environment – Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 48 ωρών στα αγγλικά για μαθητές 18 – 24 ετών.
  • Digital Content Production and Web Design – Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 48 ωρών στα αγγλικά για μαθητές 18 – 24 ετών.

Για τις παραπάνω ενότητες εκτός από την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού για τους εκπαιδευόμενους θα πρέπει να παραχθεί και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτές  ώστε να μπορούν να διδάξουν το μάθημα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν:

  1. αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας που προτείνουν να αναπτύξουν (αναφέροντας το υλικό που θα καλύπτεται σε κάθε μάθημα (μαθησιακοί στόχοι και γνώσεις) αλλά και τι θα περιλαμβάνει το υλικό (πχ. κείμενο, εικόνες, βίντεο, ασκήσεις, αξιολόγηση, πηγές, κλπ) λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μάθημα θα είναι 3 διδακτικές ώρες),
  2. χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού,
  3. συνολικό κόστος και κόστος ανά εκπαιδευτική ώρα και
  4. αναλυτικό βιογραφικό.

στο admin@edev.ellak.gr έως 4η Οκτώβρη με θέμα “Εκπαιδευτικό Υλικό”.

One thought on “Κάλεσμα για Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού

Leave a Comment