ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σύσταση αυτοτελούς τμήματος νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στο ΥΠΠΕΘ

Κατατέθηκε τροπολογία στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» που θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί   στην ολομέλεια, 30  και 31 Αυγούστου 2016 για τη σύσταση αυτοτελούς τμήματος νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στο υπουργείο Παιδείας. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την προτεινόμενη διάταξη πληρούται η βαρύνουσας σημασίας κοινωνική και εκπαιδευτική επιταγή για … Read more